[Trans] แถลงการณ์จากภาคี JYJ สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

***เล่าก่อนสั้นๆ***

งานที่เราแปลในครั้งนี้ เป็นเรื่องราวของประกาศ-คำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของแฟนคลับ JYJ ค่ะ เราจะแปะส่วนเนื้อหาให้อ่านกันง่ายๆ ในบล็อก จะไม่ต้องเพ่งมากเนอะ แต่ในส่วนของเพลตฉบับภาษาไทย ที่สามารถเอาไปแปะที่อื่นหรือทวิตหรือแปะเฟสได้ง่ายๆ รบกวนคลิกลงไปดูด้านล่างนะคะ หรือถ้าใครสะดวกจะก็อปทั้ง text แบบนี้ เลยก็ไม่ว่ากันค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^^

—————————————————————————————————————*****

ถึงแฟนผู้รัก JYJ ทุกท่าน
พวกเราประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้ ในนามของแฟนคลับกลุ่มต่างๆ ของ JYJ
เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างจริงใจ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นที่มีต่อ JYJ
และเพื่อสถาปนาสังคมแฟนคลับที่เข้มแข็ง

1.แฟนคลับของ JYJ ต้องการให้ JYJ มีอิสระในการทำงานของตนเอง
สมาชิกทั้งสามได้เริ่มต้นการต่อสู้อย่างยากลำบาก เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง
ในฐานะมนุษย์ และอิสรภาพของตนกลับคืนมา ด้วยการยื่นคำร้อง “คำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวเพื่อยุติสัญญาผูกขาด” จาก SM Entertainment ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009

สิทธิในดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระของ JYJ  ได้รับการรับรองโดยคำสั่งศาลใน
สามวาระที่ต่างกัน และ JYJ เริ่มทำกิจกรรมของพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบตาม
คำตัดสินของศาล เริ่มต้นจากการออกอัลบั้มสากล “The Beginning” ในเดือนตุลาคม
2010 ความสำเร็จของทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกใน 10 เมือง 7 ประเทศ การกำกับเวที
การปรากฏตัวในละครและละครเพลง ทั้งหมดนี้เป็นการพิสูจน์ความสามารถ
อันน่าทึ่งของ JYJ และยืนยันถึงความสำเร็จที่น่าประทับใจของพวกเขา

ความสำเร็จอันเป็นที่จดจำนี้ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้คือประจักษ์
พยานที่แสดงถึงชัยชนะของ JYJ ชัยชนะที่มีต่อวิกฤตและความยากลำบากทั้งหลาย
ด้วยความพยายามของสมาชิก ด้วยการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นและเต็มไป
ด้วยกำลังใจจากแฟนคลับ JYJ ประกอบเข้าด้วยกัน ถึงแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรค
มากมายจากบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม JYJ ไม่สามารถทำกิจกรรมของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจาก
ความไร้เหตุผลของระบบจัดการในวงการบันเทิงและความพยายามกดดันอย่างต่อ
เนื่องต่อฝ่ายบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบบ ถึงแม้ว่า
พวกเขาจะเป็นนักร้อง แต่ JYJ ก็ถูกตัดออกจากชาร์ทเพลงและรายการเพลง รวม
ไปถึงถูกยกเลิกการปรากฏตัวทางโทรทัศน์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าถึงเหตุผลอัน
สมควร คำตัดสินของศาลรับรองสิทธิของ JYJ ในการทำกิจกรรมของพวกเขาอย่าง
อิสระ แต่คนทั่วไปยังคงสามารถเห็น JYJ ได้ เพียงแค่ในละครและช่วงข่าวจากฝ่าย
ข่าวเท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะได้รับสิทธิให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในวงการบันเทิงอย่าง
อิสระโดยศาลแล้วก็ตาม

ภาคี JYJ ขอประณามการกดดันจากภายนอกทุกประเภทที่ขัดขวาง JYJ และ
ปรารถนาที่จะเห็น JYJ สามารถทำกิจกรรมของพวกเขาต่อไปได้อย่างอิสระ
โดยไม่มีการกดดันหรืออุปสรรคใด ๆ

นอกเหนือไปจากการสนับสนุนทุกกิจกรรมของ JYJ ทั้งกิจกรรมกลุ่มและงานเดี่ยว
ของสมาชิกแต่ละคนแล้ว ภาคี JYJ จะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมได้รับฟังเสียงเรียกร้องของพวกเรา ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงสิทธิของ JYJ
ในการทำกิจกรรมอย่างอิสระตามการรับรองโดยระบอบยุติธรรมของเกาหลี และ
สิทธิของพวกเราในฐานะผู้บริโภคอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและฐานะผู้ชมของสถานี
โทรทัศน์

2. กลุ่มแฟนคลับ JYJ มีเป้าหมายในการสถาปนาสังคมแฟนคลับที่เข้มแข็ง
แฟนทั้งหมดของวง รวมไปถึงแฟนของสมาชิกแต่ละคน ล้วนอยู่ร่วมกันภายใต้ชื่อ
ของ ‘JYJ fans’ โดยมีความตระหนักถึงบทบาทของแฟนร่วมกัน ไม่แบ่งแยกสถานะ
อายุ หรือวิธีการ เพื่อมอบความเข้มแข็ง มอบกำลังใจ และมอบความรักอันไร้ข้อ
จำกัดให้แก่สมาชิก

ช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ของ JYJ กำลังจะมาถึง ซึ่งในช่วงดังกล่าวถือเป็น
โอกาสดีในการเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่ JYJ กลุ่มแฟนคลับทั้งหลายจึงตั้งเป้าหมาย
ร่วมกัน ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมแฟนคลับของ JYJ ด้วยการเรียนรู้ที่
จะนำข้อดีของกลุ่มแฟนคลับแต่ละกลุ่มมาปรับใช้ แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลาย ด้วย
การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และรวมกลุ่มเพื่อออกแถลงการณ์ไปในทางเดียวกัน

สังคมแฟนคลับที่เข้มแข็ง อย่างที่กลุ่มแฟนคลับ JYJ ต้องการ คือ แฟนคลับที่เคารพ
ความต้องการของ JYJ และปกป้องสิทธิของพวกเขาโดยอยู่บนพื้นฐานของการ
สนับสนุน JYJ อย่างเต็มกำลัง และในขณะเดียวกันก็เคารพและคำนึงถึงแฟนกลุ่ม
อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นแฟนคลับจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน

เพื่อสถาปนาสังคมแฟนคลับที่เข้มแข็ง กลุ่มแฟนคลับ JYJ ขอต่อต้านการกระทำดัง
จะกล่าวต่อไปนี้ อันอาจส่งผลเสียต่อ JYJ โดยตรงหรือทางอ้อม หรืออาจเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นในกลุ่มแฟนคลับได้

– การกระทำที่คุกคามความเป็นส่วนตัวและสิทธิขั้นพื้นฐานของ JYJ ซึ่งตรงข้าม
กับความต้องการของ JYJ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของ JYJ ในรูปแบบเดียว
กับการกระทำที่กล่าวมา
– การกระทำที่สนับสนุนเพียงแค่กิจกรรมเดี่ยวของคิมแจจุง / ปาร์คยูชอน / คิมจุนซู
ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธตัวตนของพวกเขาในฐานะวง “JYJ” และยิ่งไปกว่านั้นยัง
แพร่กระจายข่าวลือที่มุ่งร้าย กล่าวร้ายและตำหนิสมาชิกคนอื่นรวมไปถึงครอบครัว
และคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
– การกระทำที่พยายามเข้าไปก้าวก่ายกับการทำงานของบริษัทผู้ดูแล JYJ มากเกิน
ไปและขัดขวางกิจกรรมของ JYJ
– การกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือพยายามทำให้แฟนกลุ่มอื่นด้อยกว่า ทั้งโดย
อายุ สถานะทางสังคม และอื่น ๆ
– การกระทำซึ่งสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแฟนคลับ โดยการเข้าไปรบกวน
กลุ่มแฟนคลับอื่นมากเกินไปโดยไร้ซึ่งความเคารพในแนวทางของกลุ่มเหล่านั้น

ภาคี JYJ ปฏิเสธการอ้างตนเป็นแฟน JYJ ของบุคคลผู้มีการกระทำดังกล่าวข้างต้น
และปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับเกาหลีหรือกลุ่มแฟนต่างชาติที่มีการ
กระทำดังกล่าวข้างต้น และห้าม ไม่ให้กลุ่มแฟนคลับเหล่านั้น นำเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
JYJ จากเวบไซต์ของสมาชิกของกลุ่มแฟนคลับ JYJ ออกไป

ในขณะที่ยังมีอุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอีกมากมายตรงหน้า JYJ
เหล่าแฟนคลับจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน และเป็นกำลังอันเข้มแข็งเพื่อสนับสนุน
และปกป้อง JYJ เพื่อไม่ให้สมาชิกทั้งสามต้องเจ็บปวดอีกต่อไป และให้พวกเขา
สามารถเปล่งประกายในฐานะศิลปินผู้มากความสามารถ

3. แฟน JYJ จะยืนเคียงข้าง JYJ เสมอ
สองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษสำหรับทั้ง JYJ และแฟนคลับ
เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วย
ตรรกะทั่วไป การกล่าวร้าย รวมทั้งข่าวลือต่างๆ แต่ JYJ และแฟนคลับไม่เคยยอมแพ้
พวกเราร่วมแบ่งปันทั้งความยินดีและความสุข เอาชนะความเศร้าโศกและความ
ยากลำบากมาด้วยกัน จนมายืนอยู่ในจุดที่พวกเราเป็นอยู่ในวันนี้

พวกเราอาจต้องอดทนกับช่วงเวลาอันยากลำบากยิ่งกว่านี้ จนกว่าจะถึงวันที่ JYJ
สามารถร้องเพลงได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ตามภาคี JYJ จะรอคอย จะเฝ้ามองอนาคตอันสดใสของ JYJ จะอยู่เคียงข้าง
JYJ จนถึงที่สุดในฐานะผู้สนับสนุนซึ่งมีมุมมองร่วมกันกับ JYJ และเอาใจช่วยใน
ความสำเร็จของพวกเขา

แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์ร่วมของกลุ่มแฟนคลับที่มีเป้าหมายร่วมกันดังนี้
Kim Jaejoong & Kim Junsu fan Site MUZE / Kim Junsu Fan Site OHMYJUN.com
/ Naver Fan Cafe / Naver Fan Cafe JYJ / Naver Fan Cafe RealJYJ.com
/ Daum Telzone Star Zone JYJ Gallery / Daum Fan Café JYJ fan’s room / DNBN
/ DC inside TVXQ Gallery / Park Yuchun Fan Site Melodrama /Nameless Home
/ Twitter #JYJnuna / Poplez JYJ’ room / JYJ19.com / Mission4JYJ

International Fan Community : JYJ-a-day (International Livejournal community)
 / JYJ Japan Fan Site Eternal Sky / Twitter #JYJinEurope
/ Park Yoochun’s Livejournal Community / The First Russian Forum

กลุ่มแฟนคลับ JYJ กลุ่มใดที่ต้องการเข้าร่วมภาคี กรุณาติดต่อทาง
JYJfanunion@gmail.com
(รายชื่อของกลุ่มแฟนคลับที่เข้าร่วมภาคีจะทำการปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ)

Source :  http://yfrog.com/g0hk5zj
Trans : ilnostroposto.wordpress.com

————————————————————————————-****

เพลตฉบับภาษาไทยค่า

เพลตต้นฉบับ

Advertisements

One thought on “[Trans] แถลงการณ์จากภาคี JYJ สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s