[Trans] แถลงการณ์ฉบับเต็มจาก C-JeS เรื่องการยกเลิกการปรากฏตัวของ JYJ ในรายการ พิเศษ 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่ของสถานีโทรทัศน์ KBS

Full statement of C-JeS regarding KBS’s cancellation of JYJ’s appearance
on New 7 Wonders of Nature special program

Posted on July 17, 2011 by Mission4JYJ

แถลงการณ์ฉบับเต็มจาก C-JeS เรื่องการยกเลิกการปรากฏตัวของ JYJ ในรายการ
พิเศษ 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่ของสถานีโทรทัศน์ KBS

.

.
C-JeS Entertainment ขอทักทายทุกท่าน

เราขอใช้โอกาสนี้ประกาศจุดยืนของเราในเรื่องการยกเลิกการปรากฏตัวของ JYJ
(คิมแจจุง ปาร์คยูชอน และคิมจุนซู) ในรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์ KBS เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกาะเจจูให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่แต่เพียงฝ่ายเดียว

เราได้รับแจ้งจากองค์กรบริหารราชการจังหวัดเจจูทางโทรศัพท์ในเดือนเมษายนว่า
ทางจังหวัดต้องการแต่งตั้ง JYJ เป็นทูตกิตติมศักดิ์ของเกาะเจจูเพื่อการคัดเลือกเข้า
เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่ และในวันที่ 26 เมษายน เราได้รับ
อีเมลล์อย่างเป็นทางการแจ้งรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของทูตกิตติมศักดิ์และ
เหตุผลว่าเหตุใดทางจังหวัดจึงต้องการแต่งตั้ง JYJ ให้รับหน้าที่นี้

อย่างไรก็ตาม เราได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างสุภาพไป เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติ
แล้วทูตกิตติมศักดิ์จะต้องเริ่มทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เมื่อมีการแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการพร้อมกับพิธีการแต่งตั้ง และ JYJ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีการ
แต่งตั้งนี้ได้เนื่องจากพวกเขาอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกในเวลาที่ได้รับ
การทาบทาม

แต่ส่วนราชการของจังหวัดเจจูได้เสนอแนะให้เราเริ่มต้นทำกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนเนื่องจากพวกเขาต้องรีบทำการโปรโมทเกาะเจจู และแจ้งว่า
การแต่งตั้งทูตกิตติมศักดิ์นั้นจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม พร้อมกับตารางการ
ออกรายการพิเศษทางโทรทัศน์ JYJ ตอบรับข้อเสนอในการเป็นทูตกิตติมศักดิ์
ด้วยความยินดีที่มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศิลปินเกาหลีเพื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของประเทศชาติและเกาะเจจูเพื่อให้ได้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ยุคใหม่

วันที่ 4 พฤษภาคม องค์การบริหารราชการของเจจูประกาศทูตกิตติมศักดิ์โดยการ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการและเริ่มการประชาสัมพันธ์

JYJ ให้ความร่วมมือกับเกาะเจจูในการทำหน้าที่ทูตกิตติมศักดิ์อย่างกระตือรือร้น
ด้วยการถ่ายทำวีดิโอเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนช่วยกันโหวตให้เกาะเจจูและช่วย
ประชาสัมพันธ์เกาะเจจูในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของพวกเขา
และทางเจจูเองได้ส่งอีเมล์เพื่อแสดงความขอบคุณที่เจจูได้รับการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศด้วยอานิสงค์ของ JYJ และในรายการพิเศษทาง
โทรทัศน์ซึ่งมีตารางออกอากาศในวันที่ 20 กรกฎาคม นั้น JYJ คาดว่าจะขึ้นแสดง
2 เพลงและรับหนังสือแต่งตั้งทูตกิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการในวันนั้น

แต่ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2011 สี่วันก่อนการแสดง เราได้รับการแจ้งอย่าง
กะทันหันแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการปรากฏตัวถูกยกเลิก โดยคำอธิบายสำหรับ
การยกเลิกคือ “รายการนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าหาก JYJ มาออกรายการ”
เป็นการแจ้งโดยสรุปอย่างง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ทาง KBS Jeju แจ้งว่า
ได้ทำการขออภัยต่อ JYJ แต่เราไม่ได้รับคำขอโทษพร้อมเหตุผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับการยกเลิก มีเพียงการแจ้งยกเลิกจากอีกฝ่ายแต่เพียงฝ่ายเดียว

อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานว่า
1) นี่คือรายการพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การคัดเลือกให้เกาะเจจูได้เป็น
7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่
2) JYJ ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตกิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา เราขอเรียกร้องให้
องค์กรบริหารราชการจังหวัดเจจูและ KBS ออกมาแถลงจุดยืนอย่างเป็นทางการ
เพื่ออธิบายสำหรับการแจ้งยกเลิกเพียงฝ่ายเดียว

นอกเหนือจากนั้น C-JeS Entertainment จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการ Fair Trade
แห่งเกาหลีเนื่องจากการแจ้งยกเลิกเพียงฝ่ายเดียวของทางผู้จัดเพียงสี่วันก่อนรายการ
โดยไม่มีการหารือกับศิลปินก่อน ผู้จัดหลอกลวงศิลปินด้วยการให้สัญญาว่า
จะมีรายการพิเศษพิธีแต่งตั้ง JYJ [เพื่อเป็นทูตกิตติมศักดิ์] และหาประโยชน์จาก
ศิลปินด้วยการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น และยกเลิกพิธีการแต่งตั้ง
เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกระบวนการทางกฎหมายสำหรับเหตุการณ์นี้
ต่อไป

ท้ายสุด คดีฟ้องร้องของ JYJ ที่อยู่ในกระบวนการของศาลแพ่งขณะนี้ เรื่องสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทจัดการเดิมและศิลปิน การฟ้องร้องนี้เป็นเพียงการต่อสู้
อย่างยากลำบากของศิลปินผู้น้อยที่ลุกขึ้นต่อสู้กับความไร้เหตุผลของสัญญาที่
เสมือนตลอดชีวิต ไม่ใช่การฟ้องร้องที่เพียงแค่ปลุกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของ
สังคมหรือเป็นปัญหาทางจริยธรรม

และศาลยังได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ในระหว่างกระบวนการฟ้องร้องนี้ JYJ
สามารถทำกิจกรรมของพวกเขาในฐานะศิลปินได้อย่างอิสระ

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ เราขอส่งคำขอโทษของเราไปยังแฟน JYJ
ผู้ถูกกระทำให้ตกใจจากเหตุการณ์ซึ่งยากแก่การเข้าใจ และจากเหตุการณ์นี้ JYJ
จะยังคงให้การสนับสนุนและโปรโมทเกาะเจจูเพื่อให้ได้รับเลือกเป็น
7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่ต่อไป ในฐานะพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลี

ขอขอบคุณ
Original Link: http://c-jes.com/w/163335
Full Translation Credit: Misstion4JYJ >Link<
Thai translation : ilnostroposto.wordpress

—————————————————————————————***

…ความยุติธรรมมีอยู่เฉพาะในมือของผู้มีอำนาจเท่านั้น…

เอวัง

Advertisements

3 thoughts on “[Trans] แถลงการณ์ฉบับเต็มจาก C-JeS เรื่องการยกเลิกการปรากฏตัวของ JYJ ในรายการ พิเศษ 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยุคใหม่ของสถานีโทรทัศน์ KBS

 1. ไม่ใช่แค่ประเทศเน่าๆอย่างไทยแลนด์
  แม้แต่เกาหลีก็เป็น บอกแล้วว่าเราทำได้แค่สนับสนุน
  เป็นกำลังใจให้เท่านั้น
  ส่วนการแก้แค้น ก็แบนทุกเบอร์ที่ออกจากที่นั้น ไม่มีข้อยกเว้นไง
  สะใจพอหรือเปล่า

 2. นี่คือโลก และ ชีวิตค่ะ คนที่มีอำนาจอยู่ในมือ คือคนที่มีปากมีเสียง มีความถูกต้องและมีความยุติธรรม
  ไม่รู้เมื่อไหร่ที่น้ำเซาะทรายอย่างเราๆ จะได้รับความยุติธรรมกลับมา คงต้องรอ และ รอ
  แต่ก็หวังว่าคงจะไม่นานเกินรอหรอกใช่ไหมค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s