[Trans] ประกาศ : ยุนโฮและชางมินเปลี่ยนจุดยืนแล้ว

ตั้งแต่ JYJ ยื่นฟ้องร้องในเดือนกรกฎาคม 2009 เป็นต้นมา จุดยืนอย่างเป็นทางการที่ ยุนโฮ,
ชางมิน, บิดาของยุนโฮ และบิดาของชางมินประกาศออกมาคือ “JYJ ฟ้องร้องเนื่องจากการ
ลงทุนในบริษัทเครื่องสำอางของพวกเขา” อย่างไรก็ตามศาลแห่งประเทศเกาหลีและสำนักงาน
อัยการจังหวัดได้ชี้ชัดออกมาแล้วว่า ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ใช่สาเหตุของการฟ้องร้องอย่างแน่นอน

ดูเหมือนจุดยืน “อย่างเป็นทางการ” ในขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นการกล่าวหาที่ว่า  JYJ ฟ้องร้อง
เพราะพวกเขาเป็นคนที่ย่อหย่อนทางศีลธรรม เนื่องจากการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
ในเดือนที่ผ่านมา ทั้งยุนโฮและชางมินได้ออกแถลงการณ์ที่แสดงว่า พวกเขาเปลี่ยนจุดยืน
อย่างเป็นทางการ –แทนการกล่าวโทษธุรกิจเครื่องสำอาง ในตอนนี้พวกเขากลับกล่าวว่า
JYJ มีความบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ดังนั้นกรุณารับทราบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไว้

ด้านล่างคือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า (1) ยุนโฮ ชางมินและบิดาของพวกเขาเคยกล่าวว่า
การฟ้องร้องเกิดขึ้นจากธุรกิจเครื่องสำอาง และ (2) ในขณะนี้ยุนโฮและชางมินกล่าวว่า
การฟ้องร้องเกิดขึ้นเนื่องจาก JYJ ขาดศีลธรรมอันดีงาม

ด้านขวามือคือเอกสารและบทความต้นฉบับ ส่วนทางด้านซ้ายมือคือคำแปล
[T/N : เราขออนุญาตนำตัวเอกสารหลักฐานต้นฉบับวางไว้ด้านบน และนำคำแปลภาษาไทย
ใส่เอาไว้ด้านล่างของเอกสารนั้นๆ แทนนะคะ เพราะขี้เกียจทำเพลต XD]

จากปี 2009 จุดยืนอย่างเป็นทางการที่ยุนโฮ ชางมิน และบิดาของพวกเขายึดมั่นคือ JYJ ฟ้องร้อง
เพราะธุรกิจเครื่องสำอาง

เอกสารทั้งสามฉบับต่อไปนี้คือแถลงการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009

(หลักฐานชิ้นที่ 1) จดหมายจากบิดาของยุนโฮ

บิดาของยุนโฮ
ยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง : “… ผมคิดว่าเพื่อให้มองเห็นถึงแก่นแท้ของเหตุการณ์ครั้งนี้
ได้อย่างถูกต้อง เรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็คือสาเหตุที่ทำให้ (JYJ) หยิบยกเรื่องนี้
(การฟ้องร้อง) ขึ้นมา … อะไรที่สามารถเป็นสาเหตุที่ (JYJ) ต้องการจะแยกวงจาก TVXQ และ
ออกไปในขณะที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างมากมายเช่นนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมสามารถคิด
ได้เพียงว่า หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือธุรกิจเครื่องสำอางและความปรารถนาในเรื่องเงิน เนื่องจาก
ธุรกิจ เพื่อชี้แจงความจริงข้อนี้ ผมอยากจะให้รายละเอียดในสิ่งที่ผมทราบ เกี่ยวกับธุรกิจเครื่อง
สำอาง (ในแถลงการณ์นี้)”

(หลักฐานชิ้นที่ 2) จดหมายจากบิดาของชางมิน

บิดาของชางมิน
ยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง : “… ผมเขียนแถลงการณ์นี้ขึ้นมาด้วยความหวังว่า นี่เป็นโอกาสที่
จะได้เปิดเผยสาเหตุหลักเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมาเสียที สมาชิกทั้งสามคนไม่ควร
เพิกเฉยต่อทั้งสามัญสำนึก ศีลธรรม และความศรัทธาของพวกเขาอีกต่อไป ถ้าจะกล่าวกันแล้ว
สาเหตุหลักและเหตุผลเบื้องหลังที่นำมาซึ่ง (การฟ้องร้อง) ก็คือเรื่องเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
เครื่องสำอาง หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่า มันเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางด้าน
การเงิน แค่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นจริงๆ”

(หลักฐานชิ้นที่ 3) จดหมายจากยุนโฮและชางมิน

ยุนโฮและชางมิน :
ยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง: “หลังจากที่สมาชิกทั้งสามคนยื่นเรื่อง (ฟ้องร้อง) พวกเราเผชิญกับ
คำถามจำนวนนับไม่ถ้วนว่า ทำไมเหตุการณ์จึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว
เราคิดว่าหลังจากที่สมาชิกทั้งสามคนเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอางของพวกเขา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป…
พวกเราไม่รู้หรอกว่าบริษัทเครื่องสำอางนั้น ให้สัญญาอะไรกับพวกเขาทั้งสามคน อะไรที่บริษัท
เครื่องสำอางบอกกับพวกเขา เงินจำนวนมากขนาดไหนที่สมาชิกจะได้จากบริษัทเครื่องสำอาง
หรือสามารถจะทำได้จากบริษัทเครื่องสำอาง แต่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้ว่า …
TVXQ จะต้องล่มสลายลงเพราะบริษัทเครื่องสำอาง…”

หลังจากนั้นศาลแห่งประเทศเกาหลีและสำนักงานอัยการจังหวัดได้ให้ความกระจ่างแล้วว่า
ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ใช่สาเหตุของการฟ้องร้องของ JYJ อย่างแน่นอน
(รายละเอียดสามารถอ่านได้จาก http://bit.ly/fhfzml และ http://bit.ly/hei4J4 )

ในตอนนี้ ยุนโฮและชางมินได้เปลี่ยนจุดยืนของพวกเขาโดยการกล่าวหาว่า เหตุผลที่
แท้จริงเบื้องหลังการฟ้องร้องของ JYJ คือความย่อหย่อนทางศีลธรรมของพวกเขา
เนื่องจากการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย

(หลักฐานชิ้นที่ 4) คำสัมภาษณ์ของยุนโฮในรายการ Knee Drop Guru วันที่ 2 มีนาคม 2011

ยุนโฮ ในรายการ Knee Drop Guru วันที่ 2 มีนาคม 2011:
ยกมา นาทีที่ 34:57 :
ยุนโฮ : ในตอนนั้น มันก็ค่อนข้าง… ช็อคครับ ตอนที่ (JYJ) ยื่นเรื่อง (ฟ้องร้อง) ต่อ SM
พวกเราไม่เคยระแคะระคายเรื่องนี้เลย ในตอนที่พวกเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่ไม่เคย
ได้รับรู้มาก่อน มันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากครับ
พิธีกร: ถ้าเช่นนั้นแล้ว คิดว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นครับ ผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณยุนโฮ
ยุนโฮ : บางที พวกเรา… ในตอนที่อายุยังน้อย… มาก ๆ แล้วทันทีทันใดก็ ‘พรึ่บ’ ประสบความ
สำเร็จอย่างมากมาย แม้แต่ในญี่ปุ่น พวกเราก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีมากจริง ๆ … และเพราะ
พวกเราถูกบรรยากาศแบบนั้นพาไป… มันก็เลยดูเหมือนกับว่า พวกเราก้าวมาสู่สถานการณ์
ปัจจุบันอย่างที่คุณทราบ… ดังนั้น จากมุมมองของผมเอง ผมเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากครับ”

(หลักฐานชิ้นที่ 5) คำสัมภาษณ์ของชางมิน ต่อหนังสือพิมพ์ Chosun Ilbo วันที่ 22 มีนาคม 2011

ชางมิน ให้สัมภาษณ์ใน Chosun Ilbo วันที่ 22 มีนาคม 2011:
(รายละเอียด http://bit.ly/grUucf และสามารถอ่านฉบับแปลไทยได้ที่นี่ >>Link<< )
ยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง :
Q: แฟนๆ อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของ TVXQ ภายหลังจากที่สมาชิกทั้งสามคนออกไป
ชางมิน: … เรื่องนี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า: “จากการที่พวกเราทำงานกันมาเป็นเวลาหลายปี
ผมยังคงเหมือนเดิม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมาตลอดโดยไม่มีปัญหาอะไร แต่แล้วทำไมวง
ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้” นักร้องไอดอลที่เดบิวท์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้รับอะไรหลายอย่าง
ซึ่งคนในวัยเดียวกันไม่สามารถมีได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจต่าง ๆ มากมาย
ผมเห็นว่าสิ่งที่ (JYJ) จำเป็นต้องมีคือ ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ผิด
และความสามารถในการตัดสินใจที่ดี

โดยสรุปแล้ว
(1) ก่อนที่จะมีการปฏิเสธอย่างเป็นทางการโดยศาลและสำนักงานอัยการจังหวัด ยุนโฮ
ชางมินและบิดาของพวกเขา ยืนยันว่า เหตุผลในการฟ้องร้องของ JYJ คือธุรกิจเครื่องสำอาง
(2) จุดยืนของพวกเขาในตอนนี้ เปลี่ยนเป็นการกล่าวหาว่า เหตุผลในการฟ้องร้องของ JYJ
คือ พวกเขาเป็นคนที่มีความบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม เนื่องจากประสบความสำเร็จ
อย่างรวดเร็ว

ทุกคนโปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วย

Source : Inklette @DNBN
Share : jyj3.files.wordpress.com  >>Link<<
Thai trans : ilnostroposto.wordpress.com

—————————————————————————————————-***
เพลตตัวนี้ของดงเนคือสาเหตุหลัก ที่ทำให้เราตามหาบทสัมภาษณ์ของชางมินในวันที่ 22 มีนาคม
มาแปลค่ะ เนื่องจากมีอินเตอร์แฟนหลายท่านบอกว่า สัมภาษณ์ดังกล่าวของชางมินไม่มีเรื่องนี้เลย
เพลตนี้ของดงเนเชื่อถือไม่ได้ ดังนั้นเมื่อหาหลักฐานยืนยันได้แน่ชัดแล้ว เราจึงเอาคำแปล
เพลตต้นฉบับมาแปะค่ะ

ไม่ว่าจะด้วยจุดยืนไหนก็ตาม หรือไม่ว่าจะมองด้วยมุมไหน เรารู้สึกว่าหมากตานี้ของสองคน
พลาดหนักพอดู นอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ของความเป็นเพื่อนพี่น้องที่รักใคร่กันมานาน
หลายปีพังทลายไม่เหลือชิ้นดีแล้ว มันยังทำให้เราอดสงสัยถึงกระบวนการคิด การใช้เหตุผล
ของพวกเขาไม่ได้ว่า การกระทำในครั้งนี้ เป็นการทำตามที่ SM ชี้นิ้วสั่งอย่างขลาดเขลา
(อย่างที่เราพยายามหลอกตัวเองมาตลอด) หรือว่าเพราะพวกเขาคิดอย่างที่พูดออกมาจริงๆ

คำว่าจริยธรรมย่อหย่อน มันควรจะใช้กับใครกันแน่????
-ระหว่างฝ่ายที่พึ่งอำนาจศาล กับฝ่ายที่ตะแบงเถียงศาล ไม่ยอมรับคำสั่งศาลแม่งทุกอย่าง
-ระหว่างฝ่ายที่ไม่เคยด่าใครเลย นอกจากพูดถึงระบบการทำงานห่วยแตกของบริษัท ส่วนแบ่งนรก
และการใช้งานราวกับทาส กับฝ่ายที่ให้สัมภาษณ์ทีไร ไม่เคยพลาดที่จะฉะ คนที่ได้ชื่อว่าเคยเป็น
เพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องสักที
-ระหว่างฝ่ายที่ออกมาร้องเพลงพูดถึงวันเก่า แต่งเพลงอธิษฐานให้ทุกอย่างหวนกลับมา กับฝ่ายที่
ร้องเพลงว่า ยอมศิโรราบแต่โดยดีเถอะมึง
.
.
.
และอีกมายมาย ฯลฯ ข้อ

ร้องเพลงไปเถอะ ร้องเพลงที่ SM ได้ลงทุนทำให้อย่างมหาศาล ให้ออกมาดีอย่างที่พูดเอาไว้ดีกว่า
เพราะอย่างน้อย ก็ไม่ทำให้คนที่ยังอยากจะติดตามพวกเขาต่อไป ต้องผิดหวังกับพวกเขา
….มากไปกว่านี้ (แบบพวกเราเป็นต้น T^T)

Advertisements

12 thoughts on “[Trans] ประกาศ : ยุนโฮและชางมินเปลี่ยนจุดยืนแล้ว

 1. แค่อยากเข้ามาบอกว่า
  คุณ พูดเหมือนนั่งอยู่ในใจเรา
  เราไม่ร้องไห้กับบทสัมภาษณ์ของชางมิน หรือยุนโฮ
  ไม่เคยร้องไห้เมื่อฟังเพลงของjyj ไม่ว่าเพลงไหน
  ไม่ร้องไปกับน้ำตาของแจ หรือใคร
  แต่เชื่อมั้ยค่ะ เราร้องไห้กับบทสรุปของคุณ
  มันเหมือนออกมาจากใจเราแบบนั้นจริงๆ
  “ระหว่างฝ่ายที่ร้องเพลงนึกถึงวันเก่า แต่งเพลงอธิษฐานให้ทุกอย่างกับมา กับฝ่าย………
  ……….” ไม่สามารถพิมพ์ได้ค่ะ
  ใช่ค่ะ สองคนทำในสิ่งที่ตัวเองเลือกให้ดีที่สุดก็แล้วกัน
  ถึงแม้เราจะไม่ตามข่าวของทั้งสองคนแล้วก็ไม่อยากได้ยินว่า
  มัน”แป็ก” ทำได้แค่ให้กำลังใจอยู่ห่างๆ จากความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้และยังหลงเหลือ
  แต่ไม่สนับสนุนเป็นรูปธรรมอีกต่อไป
  ขอบคุณที่นำมาลงให้อ่านค่ะ

 2. สำหรับตัวเองแล้วคิดว่า tvxq มีคนอยู่ 2 ประเภท คือ คนที่ IQ สูงและคนที่ IQ ไม่สูงมาก(ถ้าวัดจากวิชาคณิตศาสตร์) แต่มี EQ สูง

  และคนที่จำเป็นต้องมี ” ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ผิด
  และความสามารถในการตัดสินใจที่ดี“ น่าจะเป็นคือคนที่มี IQ สูง แต่ขาด EQ มากกว่า เพราะถ้าเก่งทางวิชาการแต่ขาดคุณธรรม ขาดสำนึกว่าสิ่งไหนถูกผิด มันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์

 3. น้ำตาคลอกับบทสัมภาษณ์ของชางมิน
  เพราะส่วนลึกยังหวังว่าน้องจะซื่อตรงกับคำว่ารักมากกว่านี้
  ตอนนี้ sm ใช้การกล่าวร้ายมาจนน่าจะเกือบถึงที่สุดแล้ว
  เพราะคราวนี้คือการใช้ปากจากเจ้าตัว ซึ่งเจ้าตัวยินยอม (แฟนก็เจ็บกันไป)
  เค้ายื่นมีดให้ทำร้ายเพื่อนก็ทำกันได้ รู้ว่าเพื่อนเจ็บ
  แต่เพราะไม่เห็นน้ำตาเลยไม่เป็นไรรึไงกันนะ
  แบบนี้ถ้าได้กลับมาคบกันอีกครั้ง ยังไงก็ช่วยขอโทษเพื่อนเค้าหน่อยนะ
  เราตอนนี้รู้สึกไม่แฟร์มากๆ ทำไมยังคงยืนกรานเหยียบย้ำกันแบบนี้ ใจร้ายจัง
  และกรณีโดนบีบบังคับ! คือมีเหตุผลมากพอที่จะทำขนาดนั้นเลยเหรอ?
  คนเราจะยอมให้บีบได้ขนาดไหนกันนะ ถ้าหากมีใจมุ่งมั่นจะต่อสู้
  จะบีบ จะคั้น ส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่แท้จริงก็น่าจะออกมาเป็นการต่อต้านบ้าง
  จะเล็กจะมากก็ต้องมี ไม่ใช่อ่อนเป็นวุ้นให้เค้าจับยำใหญ่ฆ่าเพื่อนอยู่เช่นนี้
  เสียใจค่ะ เสียใจที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ

 4. จิตสำนึก2เค้าคิดแบบนี้นะคือ ตัด

  ตอนนี้ก็ไดเร๊กเตอร์คิมแอนด์สองน้อง สู้ๆค่า

  ขอบคุณมากค่ะเจ้าของบอร์ด ฉันคิดเหมือนคุณเลยค่ะ ต่างกันจังเลยนะสองวงนี้

  • คนวงนอกอย่างเรา ๆ ก็คงบอกได้แค่ว่า
   เป็นการตัดสินใจของตัวน้อง ๆ แต่ละคนเองที่จะทำอะไร
   หรือจะทำตามคำสั่งใครหรือไม่ก็ตาม
   ทุกคน ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตัวเอง
   เท่านี้จริง ๆ ค่ะ

 5. เค้าเลือกแล้วไม่ว่า jyj หรือ tvxQ ถ้าคุณรักพวกเค้าก็หยุดสักที เรื่องนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย เราไม่ได้เป็นเค้าดิ จะว่าเค้าได้งัย ถ้าเจอกับตัวเองอาจจะแสดงความเห็นแรงกว่านี้ก็ได้
  นึกถึงคนท่เค้าไม่รู้อะไร แล้วสถานการณืมันบีบบังคับให้ไม่เหมือนเดิม คุณจะมีความรู้สึกอย่างไร
  ลองคิดเล่นๆ ดู ถ้าคุณเจอแบบนี้ คุณจะโทษฝ่ายไหนท่ ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ
  ตอบเลยก็ได้ ใครๆ ก็ต้องเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น จริงไหม

  • อันที่จริงบทความนี้ก็ออกมานานมากแล้ว และตัวต้นฉบับก็คือการเปรียบเทียบคำพูดก่อนหลังเท่านั้นเอง
   สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็ผ่านมานานจนแฟนทั้งสองฝ่ายเลิกพูดถึงกันไปแล้วเช่นกัน

   ทางเราก็เพียงแค่แปลในสิ่งที่เราอยากรู้และได้รับรู้มาเท่านั้นเอง
   และ…ใคร ๆ ก็มีเหตุผลเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น… จริงค่ะ

 6. ตอนนี้ความรู้สึกว่าชินเริ่มมีมากขึ้น แต่ในส่วนลึกก็ยังคงหวังว่าทั้งสองจะกลับมาในนามเทพแห่งตะวันออก ถึงแม้ว่าความรู้สึกระหว่างเพื่อนคงไม่เหมือนเดิมก็ตาม
  ในบ้างครั้งคิดว่าเป็นแบบนี้น่ะดีที่สุดแล้ว แต่เวลามานั้งดูอะไรก็ตามทั้งที่ดงบังทำให้แคส หรือแคสทำให้ดงบัง ก็ยังแอบน้ำตาคลอบ้าง YY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s