[Notification] ตรวจสอบการลงชื่อและขยายเวลาลงชื่อในคำร้องเพื่อรับรองและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของ JYJ ออกไป

จากการที่ผู้ลงชื่อหลายท่านได้แจ้งว่า หลังจากที่ตนเองลงชื่อไปแล้ว แต่ไม่มีหน้าต่างข้อความ ที่แจ้งว่าการลงชื่อในครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อย ปรากฎขึ้นมา ทางผู้ยื่นคำร้องจึงขอแนะนำให้ท่านผู้ลงชื่อที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลับมาตรวจสอบการลงชื่อของท่านอีกครั้งหนึ่งว่า การลงชื่อของท่านสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

กรุณาใช้เวบเบราเซอร์ Internet explorer ในการเข้าสู่หน้าเวบเพจของการลงชื่อ >>ที่นี่<<  และเลือกตรงส่วนให้เลือกด้านบนของหน้าเวบเพจ ตรงประโยคที่ว่า
“ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการลงชื่อ” หรือในภาษาอังกฤษว่า “Check whether your signature went through!”
[แต่คำแนะนำของเราคือ ได้โปรดใช้ firefox เถอะ!!!!!!! เพราะเราทดลองมาแล้ว Internet explorer ไม่สามารถคลิ้กเลือกส่วนข้อความ “Check whether your signature went through!” ได้]

หลังจากที่คุณคลิ้กเข้าไป หน้าเวบเพจจะเปลี่ยนเป็นการให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลล์แอดเดรส ที่คุณใช้สำหรับการลงชื่อในคำร้อง กรุณาป้อนข้อมูลอย่างระมัดระวัง เพราะโปรแกรมจะทำการตรวจสอบความสอดคล้องของทุกตัวอักษรกับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่


หากการลงชื่อในครั้งที่แล้วของคุณสมบูรณ์ หน้าจอเวบเพจจะเปลี่ยนเป็น


แต่ถ้าการลงชื่อไม่สมบูรณ์ หรือคุณป้อนอีเมลล์แอดเดรสผิด หน้าจอเวบเพจจะเปลี่ยน                     เป็นภาพด้านล่าง ขอแนะนำให้คุณลองป้อนอีเมลล์แอดเดรสอีกครั้ง หรือไม่เช่นนั้นก็ลงชื่อใหม่


JYJ file ได้ขยายระยะเวลาในการลงชื่อในคำร้องจากเดิมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ออกไปจนถึงวันที่ 25  กุมภาพันธ์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถตรวจสอบการลงชื่อได้ หากผู้ใดพบว่าการลงชื่อของท่านไม่สมบูรณ์ สามารถลงชื่อได้ใหม่อีกครั้งที่หน้าเวบเพจคำร้อง หรือส่งอีเมลล์เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อสกุล, อีเมลล์แอดเดรส, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และลงท้ายอีเมลล์ด้วยข้อความว่า By submitting this email, I represent that I fully understand, agree with, and intend to sign this Petition. I also authorize the drafters of the Petition to alter the Petition in non-material ways as they may require for submissions to different organizations. (ซึ่งคำลงท้ายนี้มีความหมายว่า “ด้วยการส่งอีเมลฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเข้าใจ, เห็นพ้อง และมีเจตนาที่จะร่วมลงชื่อในคำร้องนี้ โดยข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องนี้ เป็นผู้มีอำนาจปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไขคำร้อง ในส่วนที่มิได้เป็นใจความสำคัญ สำหรับกรณีที่พวกเขาอาจจำเป็นต้องแก้ไขคำร้องให้เหมาะสม ก่อนการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ) มาที่ JYJpetition@gmail.com สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางอีเมลล์ กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้จาก >>ที่นี่<<

*คำแนะนำเพิ่มเติม หากคุณเลือกการลงชื่อด้วยการส่งอีเมลล์ ระบบนี้จะใช้เวลาในการจัดการ 2-3 วัน ดังนั้นกรุณารอคอยอย่างใจเย็น ก่อนจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการลงชื่อหลังจากการส่ง  อีเมลล์ไปแล้ว

การขยายระยะเวลาในการลงชื่อเป็นไปด้วยจุดประสงค์สำคัญเพิ่มเติมอีก 2 ประการคือ
(1) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่การลงชื่อในคำร้องในภาษาอื่น ซึ่งจะถูกแปลและเผยแพร่ออกไปภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากการเริ่มต้นลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีแฟนๆ อีกหลายท่านที่กระตือรือร้นจะแปลคำร้องนี้และเผยแพร่ออกไปในประเทศของตนเอง ทั้งในภาษาตุรกี โปรตุเกส และอินโดนีเซีย สำหรับคำร้องในภาษาตุรกีและโปรตุเกส ได้ทำการประกาศเรียบร้อยแล้ว ส่วนในภาษาอินโดนีเซียกำลังอยู่ในช่วงการจัดการและจะตามมาในไม่ช้า จึงเป็นเหตุอันสมควรที่จะขยายเวลาออกไป เพื่อให้แฟนๆ ผู้ประสงค์จะลงชื่อในคำร้องในภาษาดังกล่าวข้างต้น ได้มีเวลาเพียงพอสำหรับการลงชื่อ
(2) เป็นกรอบเวลาที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง ที่จะได้ลงชื่อด้วยวิธีอีเมลล์

Source : http://sign.thejyjfiles.com/sign/index.php
แปลไทย+เรียบเรียง+ทำรูป+อธิบายเพิ่ม : ilnostroposto.wordpress.com

ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อ นี่คือช่วงเวลานาทีทองสุดท้ายค่ะ (ฮาร์ดเซลล์มากมาย 55) คลิ้กแบนเนอร์โลด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s