[Trans] คำอธิบายเกี่ยวกับกรณีฟ้องร้องของสมาชิกทั้งสาม Part 1 จาก DCtvxq_gall

จาก DCtvxq_gall แม้ว่าบทความนี้จะไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดย DCtvxq_gall ก็ตาม แต่ด้วยความชัดเจนและตรงประเด็นในการอธิบายเกี่ยวกับกรณีฟ้องร้องของสมาชิกทั้งสามคน ทาง DCtvxq_gall จึงขอแนะนำให้ทุกท่านอ่านบทความนี้


คำอธิบายเบื้องต้น จุดประสงค์หลักของบทความนี้เพื่อสร้างความรับรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ข่าวลือทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของ TVXQ ฮีโร่ แจจุง, มิคกี้ ยูชอน และ เซีย จุนซู (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สมาชิกทั้งสาม”) ตั้งแต่คดีฟ้องร้องของ TVXQ เมื่อปีที่แล้ว และเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงของข่าวลือเลื่อนลอยเหล่านี้

บทความนี้จะประกอบด้วยสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เราจะมาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลหลักของการฟ้องร้องและผลการตัดสินโดยดูจากประวัติศาสตร์ของ SM ในเรื่องคดีความเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเหตุใด SM จึงปกป้องตนเองด้วยคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริง
ส่วนที่ 2 เราจะตีแผ่จุดประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่า “การประชุม 625” เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่นำมาถกเถียงกันระหว่างแฟน นอกเหนือจากนั้นคือเพื่อค้นหาความจริงและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนั้น

ส่วนที่ 1

คำถาม : เหตุผลหลักที่สมาชิกทั้งสามของ TVXQ ยื่นฟ้องร้อง SM
คำตอบ : เหตุผลหลักของการฟ้องร้องของ TVXQ คือประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมีระยะเวลาในสัญญายาวนาน (สัญญาระยะเวลา 13 ปี บวกกับระยะเวลาเข้ารับการเกณฑ์ทหารอีก 2 ปี) และค่าชดเชยจำนวนมหาศาลหากสมาชิก TVXQ ละเมิดสัญญา
สัญญาระหว่าง TVXQ และ SM ได้รับการพิสูจน์โดยตัวมันเองอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะสมาชิก TVXQ ถูกผูกมัดให้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมให้ปฏิบัติตามการจัดการของ SM โดยไม่ใส่ใจความเห็นของสมาชิก และยิ่งไปกว่านั้นสมาชิก TVXQ ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับการทำงานของพวกเขา สมาชิกทั้งสามได้พยายามทุกวิถีทางในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกับทาง SM แต่อย่างไรก็ตามผลของการเจรจาที่ได้เป็นเพียงการย้ำข้อสัญญาเดิมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้สมาชิกทั้งสามจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อ SM

คำถาม : คำตัดสินของศาลที่มีต่อคำร้องขอระงับสัญญาชั่วคราวระหว่างสมาชิกทั้งสามกับ SM
คำตอบ :
(a) ศาลรับทราบว่าสัญญาเริ่มแรกและสัญญาฉบับต่อมาที่ทำขึ้นนั้น สมาชิกทั้งสามเป็นฝ่ายเสียเปรียบและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของ SM
(b) สัญญามีระยะเวลาอย่างน้อย 15 ปีรวมระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับทาง SM
(c) ถึงแม้จะพิจารณาคำกล่าวอ้างของ SM ถึงความจำเป็นในการทำสัญญาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ตาม (เช่น การขยายขอบเขตของกิจกรรมไปยังต่างประเทศ การดูแลฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความสามารถใหม่ และอื่น ๆ) แต่ยังคงไม่เป็นธรรมที่จะทำสัญญาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
(d) รายละเอียดในสัญญามีความชัดเจนแล้วว่าไม่เป็นธรรมเพราะ SM เป็นผู้มีสิทธิเกือบทั้งหมดในขณะที่สมาชิก TVXQ เป็นผู้เสียเปรียบในภาระผูกมัดของสัญญาส่วนใหญ่

ดังนั้นคำตัดสินของศาลจึงออกมาดังนี้
(a) สมาชิกทั้งสามมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินกิจกรรมของตนเองโดยไม่ถูกขัดขวางจาก SM (หาก SM ขัดขวางการทำงานของสมาชิกทั้งสามจะต้องจ่ายค่าปรับครั้งละ 10 ล้านวอน)
(b) SM ไม่สามารถทำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ TVXQ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งสาม อย่างไรก็ตามประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จะมีผลการตัดสินในการดำเนินคดีหลัก
ด้วยเหตุนี้ ศาลได้ตัดสินเห็นด้วยกับสมาชิกทั้งสาม ซึ่งเป็นการรับประกันถึงอิสระในการทำงานเดี่ยวของสมาชิกทั้งสาม

คำถาม : เหตุใด SM จึงพุ่งเป้าไปที่บริษัทเครื่องสำอาง CreBeau ว่าเป็นสาเหตุหลักของการฟ้องร้องทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด
คำตอบ : สมาชิกทั้งสามยื่นฟ้องร้องต่อ SM ด้วยเหตุผลเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรม แต่ SM ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าสัญญาของตนไม่เป็นธรรมทั้งที่ศาลตัดสินแล้วเท่านั้น แต่ SM ยังกล่าวหาว่าสาเหตุคือ CreBeau ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่สมาชิกทั้งสามมีการลงทุนอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ตีความออกมาได้ว่า SM พยายามที่จะทำให้เกิดความคลุมเครือในข้อกล่าวหาที่บริษัทต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้วยการโจมตีสมาชิกทั้งสามอย่างไม่ตรงประเด็นและเล่นเกมทางจิตวิทยาโดยใช้สื่อ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า SM ใช้ครีบิวท์เป็นเครื่องมือในการทำลายภาพลักษณ์ของสมาชิกทั้งสามโดยการทำให้คนส่วนใหญ่เห็นว่า “การสงทุนในบริษัทเครื่องสำอางของสมาชิกทั้งสามทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา” และยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อปกปิดเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของ SM

คำถาม : SM เคยมีกรณีฟ้องร้องกับศิลปินในสังกัดคนอื่น ๆ ก่อนหน้านี้หรือไม่
คำตอบ : จนถึงปัจจุบัน มีศิลปินของ SM บางคนเท่านั้นที่ต่อสัญญากับ SM หลังจากหมดสัญญา ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีวงไหนใน SM ที่ต่อสัญญาทั้งวงเลย SM จะสร้างปัญหาบางอย่างขึ้นมาก่อนด้วยวิธีการขัดขวางการทำงาน (หรือบอยคอตต์) อดีตศิลปิน SM เมื่อพวกเขาเหล่านี้ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่หลังจากหมดสัญญากับ SM แล้ว การกระทำเช่นนี้ของ SM ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมเนื่องจากการย้ายค่ายของศิลปินไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการบันเทิงของเกาหลี จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถึงคำสั่งของศาลมีประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า SM ไม่สามารถกระทำการใดที่เป็นการขัดขวางต่อสมาชิกทั้งสาม

Source & Share: DCtvxq_gall from http://yfrog.com/hstcv0j
Thai trans: ilnostroposto.wordpress.com

——————————————————————————————-***

อีกหนึ่งข้อมูล สำหรับการพิจารณาค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s